Barydon

DEFINITION

See Baryton, a bowed stringed instrument.Also bariton; barydon; paradon; paridon; pariton; viola paradon; viola di bordoni; [It.] viola di bardone; [Ger.] viola di bordone.